Cennik

Rodzaje opłat Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 1 zł
od 61. do 120. minuty 3 zł
od 121. do 180. minuty 5 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 7 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3 900 zł

Opłaty sumują się

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 200 zł
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania 700 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania 500 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych 50 zł

Opłaty dodatkowe sumują się


Obowiązuje od 30.10.2023:

Rodzaje opłat Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 1 zł
od 61. do 120. minuty 3 zł
od 121. do 180. minuty 5 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 7 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3 900 zł

Opłaty sumują się

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 200 zł
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania 15 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania 50 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych 50 zł

Opłaty dodatkowe sumują się

Skip to content