Zmiany w regulaminie od 30 października 2023 r.

Zmiany w Regulaminie Systemu Pruszkowski Rower Miejski zwanego również PRM
Nowe postanowienia
Rozdział II pkt. 24.
Stacja Kompatybilna –- miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów, które znajduje się w granicach miast i gmin kompatybilnych wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe. Stacja jest wyposażona w stojaki rowerowe, przy których zwracane są Rowery za pomocą Blokady O-lock.

Z powodu wprowadzenia nowej definicji „Stacja Kompatybilna”, numeracja punktów w Rozdziale II ułegla zmianie.

Postanowienie PRZED zmianamiPostanowienie PO zmianach
Rozdział II pkt. 24.
Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Pruszków.
Rozdział II pkt. 25.
Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Pruszków. Operator rozszerza Strefę użytkowania do granic administracyjnych miast i gmin wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe oraz dopuszcza możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi.
Rozdział II pkt. 25
Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem PRM, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora PRM dostępna jest na Stronie internetowej PRM, Aplikacji Mobilnej Nextbike oraz w BOK PRM.
Rozdział II pkt. 26.
Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary niestanowiące Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej, w których Klient może poruszać się Rowerem PRM, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora PRM dostępna jest na Stronie internetowej PRM, Aplikacji Mobilnej Nextbike oraz w BOK PRM.
Rozdzial II pkt. 31.
Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji PRM poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.
Rozdzial II pkt. 32.
Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.
Rozdział VII pkt. 3.
Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji PRM.
Rozdział VII pkt. 3.
Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji PRM oraz Stacji Kompatybilnej.
Rozdział VII pkt. 5.
W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK PRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
Rozdział VII pkt. 5.
W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK PRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej.
Rozdział VII pkt.7.
Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji PRM, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Rozdział VII pkt.7.
Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Rozdział X pkt. 1.
Zwrot Roweru PRM możliwy jest na Stacji PRM.
Rozdział X pkt. 1.
Zwrot Roweru PRM możliwy jest na Stacji PRM oraz Stacji Kompatybilnej.
Rozdział X pkt.2.
Klient zwraca Rower na Stacji PRM poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot roweru w miejscu innym niż Stacja PRM, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Rozdział X pkt.2.
Klient zwraca Rower na Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot roweru w miejscu innym niż Stacja PRM lub Stacja Kompatybilna, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Rozdział X pkt. 4.c.
naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
Rozdział X pkt. 4.c.
naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
Rozdział XI pkt. 1.
Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK PRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK PRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji PRM.
Rozdział XI pkt. 1.
Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK PRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK PRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej

Zmiany w Załączniku nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych do Regulaminu Systemu Pruszkowski Rower Miejski zwanego również PRM

Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania – 700 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania – 500 zł
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania – 15 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania – 50 zł

Skip to content